Homoseksualnost i Biblija

02 travnja 2007

Kada je u pitanju homoseksualnost i Biblija, vjerojatno najčešće se citira Levitski zakonik (treća knjiga Starog zavjeta):

Leviticus 20:13
Ako bi muškarac legao s muškarcem kao što se liježe sa ženom, obojica bi počinila odvratno djelo. Neka se smaknu i krv njihova neka padne na njih.

Na http://www.hbk.hr/biblija/sz/lev.htm#lev1 (site Hrvatske biskupske konferencije - ako nisu autoritet po tom pitanju, ne znam tko je) pod “Svetost bračnih odnosa” ovaj citat se spominje, zajedno s drugim mnogobrojnim citatima iz Levitskog zakonika, u kontekstu “pravila” ponašanja za oženjenog muškarca. Dakle citat se odnosi na upute hetero muškarcima koji su u braku kako ne smiju prevariti ženu s drugim muškarcem. Što je i u redu (osim dijela da ih se smakne, naravno). Cijeli pasus s navedenog linka je na dnu ovog posta, pa tko želi neka čita.

Meni se čini da je problem u tome što ljudi obično izaberu iz Biblije samo ono što im se sviđa kako bi potkrijepili svoje tvrdnje, istovremeno zanemarujući Bibliju kao cjelinu, što ona znači, kako se treba čitati i razumijeti.

Zanima me da li svi ti koji tako često citiraju navedeni zakon, znaju da isti taj Levitski zakon propisuje i slijedeće:

11:1-12 Jahve reče Mojsiju i Aronu: Ovako kažite Izraelcima: 'Ovo su životinje koje između svih četveronožaca na zemlji možete jesti: svaku koja ima papke, ali papke razdvojene, i koja preživa možete jesti. Ali ove, iako preživaju ili papke imaju, ne smijete jesti: devu, jer iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je nečista; svisca, jer iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je nečist; arnebeta, iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je nečist. A svinja, iako ima papak, i to papak razdvojen, ne preživa - za vas je nečista. Njihova mesa nemojte jesti niti se njihove strvine doticati - za vas su one nečiste. Od svih vodenih životinja ove možete jesti: sve što živi u vodi, bilo u morima, bilo u rijekama, a ima peraje i ljuske možete jesti. A što u morima i rijekama nema peraja i ljusaka - sve životinjice u vodi, sva živa vodena bića - neka su vam odvratna i odvratna neka vam ostanu! Mesa od njih nemojte jesti, a njihove strvine držite za odvratnost. Sve, dakle, što je u vodi a nema peraja i ljusaka neka je za vas odvratno."

Znači ne smijemo jesti školjke, jastoge, lignje, svinje, kuniće.

12: 1-6 Jahve reče Mojsiju: "Kaži Izraelcima: 'Kad koja žena zatrudni i rodi muško čedo, neka je nečista sedam dana, kako je nečista u vrijeme svoga mjesečnog pranja.Osmoga dana neka se dijete obreže. A ona neka ostane još trideset i tri dana da se očisti od svoje krvi; ne smije dirati ništa posvećeno niti dolaziti u Svetište dok se ne navrši vrijeme njezina čišćenja. Ako rodi žensko čedo, neka je nečista dva tjedna, kao za svoga mjesečnog pranja, i neka ostane još šezdeset i šest dana da se očisti od svoje krvi. A kad se navrši vrijeme njezina čišćenja - bilo za sinčića, bilo za kćerkicu - neka donese svećeniku na ulaz u Šator sastanka jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu i jednoga golubića ili grlicu za žrtvu okajnicu.

Djevojčice su prljavije od dječaka i potrebno je dvostruko više vremena za čišćenje. Lijepo.

19:19 Držite moje zapovijedi! Ne daj svome blagu da se pari s drugom vrstom. Svoga polja ne zasijavaj dvjema vrstama sjemena. Ne stavljaj na se odjeće od dvije vrste tkanine.

Dakle po ovome, svi vi koji čitate i štujete Bibliju ne biste smjeli u isto vrijeme nositi odjeću od dva različita materijala.

19:27 Ne zaokružujte kose na svojim sljepoočnicama; ne šišajte okrajka svoje brade.

Dakle, i način šišanja i brijanja je striktno propisan.

20:9 Tko god prokune svoga oca i svoju majku, neka se smakne. Jer je oca svoga i majku svoju prokleo, neka njegova krv padne na nj.

Hmmm, mislim da bi se mnogi mogli zamisltii nad ovime.

20:10 Čovjek koji počini preljub sa ženom svoga susjeda neka se kazni smrću - i preljubnik i preljubnica.

Zanima me da li bi se i ovo trebalo provesti u djelo?

20:11 Čovjek koji bi legao sa ženom svoga oca - otkrio bi golotinju svoga oca - neka se oboje kazne smrću, krv njihova neka padne na njih.

20:14 Čovjek koji se oženi kćerju i njezinom majkom - krajnja je to pokvarenost! - neka se u vatri spali i on i one, da među vama ne bude pokvarenosti.

Vrlo okrutno.

20:15 Čovjek koji bi spolno općio sa životinjom ima se smaknuti. Životinju ubijte!

Naravno i životinju treba ubiti, jer je dobrovoljno sudjelovala u tom činu.

20:18 Čovjek koji bi legao sa ženom za njezina mjesečnog pranja te otkrio njezinu golotinju - razgolio izvor njezine krvi i ona sama otkrila izvor svoje krvi - neka se oboje odstrane iz svoga naroda.

Nema seksa za vrijeme menstruacije, ne, ne. Možete biti protjerani, ukoliko možda "odstraniti" ne znači i nešto još gore.

20:27 Čovjek ili žena koji među vama postanu zazivači duhova ili vračari neka se kazne smrću; neka se kamenuju i neka njihova krv padne na njih."

21:9 Ako se kći kojeg svećenika oskvrne podavši se javnom bludništvu, ona oca svoga skvrne, pa se mora na vatri spaliti.

21:17-18 Reci Aronu: Nitko od tvojih potomaka, za njihovih naraštaja, koji imadne kakvu tjelesnu manu ne smije se primaknuti da prinosi hranu svoga Boga. Ni jedan na kome bude mane ne smije se primaknuti: nitko koji je slijep ili sakat; nitko izobličen ili iznakažena kojeg uda.

Hendikepirani su također nepoželjni.

24:13-16 Onda Jahve reče Mojsiju: "Izvedi psovača iz tabora. Potom svi oni koji su ga čuli neka stave svoje ruke na njegovu glavu. A onda neka ga sva zajednica kamenuje. Poslije toga ćeš ovako prozboriti Izraelcima: Tko god opsuje Boga svoga neka snosi svoju krivnju; tko izgovori hulu na ime Jahvino neka se smakne - neka ga sva zajednica kamenuje; bio stranac ili domorodac, ako pohuli ime Jahvino, mora mrijeti.

Stvarno je čudno da svi oni koji se pozivaju na Levitski zakonik kada govore protiv homoseksualnosti, nikada ne spominju i ova pravila koja se i njih tiču. Oni će često reći, oh to je Stari zavjet, Isus je došao promijeniti neke zakone, oni su tako zastarjeli i ne trebamo ih više. Ali kroz Levitski zakonik Bog kaže da se ova pravila trebaju zauvijek poštivati. Hmmm.

Zašto oni koji organiziraju prosvjede i glasni su protiv homoseksualaca, ne organiziraju i prosvjede protiv restorana u kojima se služe školjke i jastozi, protiv frizeraja koji šišaju na nedozvoljene načine, trgovina koje prodaju odjeću od miješanih vrsta tkanina, protiv udruga koja traže prava, olakšice ili ukidanje arhitektonskih barijera za hendikepirane? Sve je to po Leviktusu odvratno. Kada ste zadnji put čuli svećenika da kaže kako je nositi odjeću od miješanog materijala odvratno?

Moglo bi se raspravljati i o deset zapovijedi Božjih. Recimo druga zapovijed, koja je u Katoličkoj crkvi promijenjena. Originalno ona glasi:
Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi.
Dakle, ne bi se smjelo izrađivati likove životnija, riba, kukaca, crva, mrava, ljudi... Čudno je da to Boga toliko brine, da je ovu zapovijed stavio ispred ubistava i krađe.
Kod Katolika je promijenjena u:
Ne uzimaj imena Gospodina, Boga svoga, uzalud!
Katolička Crkva drži da je druga zapovijed sadržana u prvoj zapovijedi (Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene.) Prema njenom nauku, likovi se ne štuju kao da su Bog ili sami sveci, nego samo kao podsjećanje na njih, dok se zabrana iz Deset zapovijedi odnosi na uvjerenje da božanstvo prebiva u izrađenom liku. Znači, može se stvari tumačiti kako se želi i kako kome odgovara.

Prema petoj knjizi iz Starog zavjeta, Ponovljeni zakon, postoje također određeni zakoni koje više nitko ne spominje, npr.:

13: 6-10 A onaj prorok ili sanjač... Kad bi te brat tvoj, sin majke tvoje, ili sin tvoj vlastiti, kći tvoja, žena u tvom naručju ili prijatelj tvoj koji ti je kao i život, potajno zavodio govoreći: 'Hajde da iskazujemo štovanje drugim bogovima', kojih ne poznaješ ni ti niti su ih poznavali tvoji oci... ne štedi ga i ne sakrivaj ga

13:13-16 Ako u kojem tvome gradu što ti ga Jahve, Bog tvoj, dadne da se u njemu nastaniš, čuješ gdje govore: Hajde da služimo drugim bogovima!.. Bude li istina i doista se ta grozota učinila u tvojoj sredini, ... onda posijeci oštrim mačem stanovništvo toga grada, izvrši nad njim kleto uništenje i nad svime što bude u njemu..

17: 2-5 Ako se... nađe čovjek ili žena da... iskazuje štovanje drugim bogovima... onda toga čovjeka ili tu ženu koji učiniše takvu opačinu izvedi na gradska vrata te ih kamenuj da poginu.

Zatim idemo malo do Psalma 137:

137:8-9 Kćeri babilonska, pustošiteljice, blažen koji ti vrati milo za drago za sva zla što si nam ih nanijela! Blažen koji zgrabi i smrska o stijenu tvoju dojenčad!

Po ovome, ako doslovno čitamo, dozvoljeno je ubijati dojenčad u nekim slučajevima.

Ovo pokazuje da je zapravo pomalo i zastrašujuće na koje se sve načine Biblija može tumačiti i što je u stanju učiniti čovjek koji je nekritički čita.

Također, vezano uz homoseksualnost, smatram da je svaka osoba koja se poziva na Bibliju osuđujući homoseksualce (da ostanemo samo kod verbalnih napada) zapravo licimjer, ako u isto vrijeme ne primjenjuje u praksi i sve ove gore navedene zakone. I još hrpu drugih... Počevši od Deset zapovijedi. Iako zapravo Biblija nigdje ne govori o homoseksualcima kao takvima, nego o homoseksualnom ponašanju oženjenih muškaraca. Molim, razlika je itekako velika.

I za kraj iz Poslanice Rimljanima:

2-1
Zato nemaš isprike, čovječe koji sudiš, tko god ti bio. Jer time što drugoga sudiš, sebe osuđuješ: ta to isto činiš ti što sudiš. (2) Znamo pak: Bog po istini sudi one koji takvo što čine. (3) Misliš li da ćeš izbjeći sudu Božjemu, ti čovječe što sudiš one koji takvo što čine, a sam to isto činiš?

Neki će na ovo reći, ne sudim ja, nego Biblija. Razmislite još jednom.

Evo i obećanog citata s vrha posta:

Svetost bračnih odnosa

#18Jahve reče Mojsiju: (2) "Govori Izraelcima i reci im: 'Ja sam Jahve, Bog vaš. (3) Nemojte raditi kako se radi u zemlji egipatskoj, gdje ste boravili; niti radite kako se radi u zemlji kanaanskoj, kamo vas vodim; ne povodite se za njihovim običajima! (4) Vršite moje naredbe; vršite moje zapovijedi; prema njima hodite. Ja sam Jahve, Bog vaš. (5) Zato držite moje zakone i moje naredbe; tko ih vrši - u njima će naći život. Ja sam Jahve! (6) Neka se nitko od vas ne približuje svojoj krvnoj rodbini da otkriva njezinu golotinju. Ja sam Jahve! (7) Ne otkrivaj golotinje svoga oca ni golotinje svoje majke. Majka ti je, ne otkrivaj njezine golotinje! (8) Ne otkrivaj golotinje žene svoga oca! I to je golotinja tvoga oca! (9) Ne otkrivaj golotinje svoje sestre - kćeri svoga oca ili kćeri svoje majke - bila rođena u kući ili izvan nje! (10) Ne otkrivaj golotinje kćeri svoga sina niti golotinje kćeri svoje kćeri! Ta njihova je golotinja tvoja vlastita golotinja. (11) Ne otkrivaj golotinje kćeri žene svoga oca! Jer, rođena od tvog oca, ona ti je sestra. (12) Ne otkrivaj golotinje sestre svoga oca! Ona je krv tvoga oca. (13) Ne otkrivaj ni golotinje sestre svoje majke! Ta i ona je krv tvoje majke! (14) Ne otkrivaj golotinje svoga strica! To jest, nemoj se približavati njegovoj ženi. Ta ona je tvoja strina. (15) Ne otkrivaj golotinje svoje snahe! Ona je žena tvoga sina. Ne otkrivaj golotinje njezine. (16) Ne otkrivaj golotinje žene svoga brata! Ta to je golotinja tvoga brata. (17) Ne otkrivaj golotinje koje žene i njezine kćeri! Nemoj se ženiti kćerju njezina sina niti kćerju njezine kćeri te im golotinju otkrivati. Oni su krvna rodbina. To bi bila pokvarenost. (18) Ne uzimaj sebi koju ženu u isto vrijeme kad i njezinu sestru da je ljubomorom žalostiš otkrivajući golotinju ovoj preko nje za njezina života! (19) Ne približuj se ni jednoj ženi kad je u nečistoći svoga mjesečnog pranja da joj otkrivaš golotinju! (20) Ne lijegaj sa ženom bližnjega svoga; od nje bi postao nečist. (21) Ne smiješ dopuštati da koje tvoje dijete bude žrtvovano Moleku; ne smiješ tako obeščašćivati ime Boga svoga. Ja sam Jahve! (22) Ne lijegaj s muškarcem kako se liježe sa ženom! To bi bila grozota. (23) Da nisi legao ni s jednom životinjom - od nje bi postao nečist. Žena ne smije stati pred životinju da se s njom pari. To bi bila krajnja opačina. (24) Ničim se od toga nemojte onečišćavati! Ta svim su se tim onečišćavali narodi koje ja ispred vas tjeram. (25) I zemlja je postala nečista. Zato ću kazniti njezinu opačinu, i zemlja će ispljuvati svoje stanovnike. (26) Vi pak držite moje zakone i moje naredbe: ni jedne od tih opačina nemojte počinjati - ni vi ni stranac koji među vama boravi. (27) Sve je te zloće počinjao svijet koji je bio u toj zemlji prije vas te je zemlja postala nečista. (28) Neće li, ako je učinite nečistom, zemlja ispljuvati i vas kako je ispljuvala narod koji je bio prije vas? (29) Jest, svi koji bi počinili bilo koju od tih zloća bit će odstranjeni iz svoga naroda. (30) Zato držite moje zapovijedi; nemojte se podavati ni jednome od onih odvratnih običaja što su se održavali prije vas; tako se njima nećete onečistiti. Ja sam Jahve, Bog vaš!'"

I baš za sam, sam kraj, evo dva linka na forum.hr gdje se raspravljalo na sličnu temu, pa tko ima živaca čitati gomilu postova i svakojakih mišljenja, izvolite:
http://www.forum.hr/showthread.php?threadid=23454
http://www.forum.hr/showthread.php?t=51382

11 komentara:

Anonimno kaže...

jao jonasy pa kolko ti je trebalo za ovo??
svaka čast. sad nebudem čital, ali bum već..
nebrem vjerovat, varaždinec(26) ;)

Jonasy kaže...

Polako, mic, po mic, rečenica po rečenica, dan po dan i sve se stigne. Ako nešto radiš s voljom. Nije tako strašno, nekoliko sati sve skupa kroz nekoliko dana.

Bulletproof kaže...

Pa ti si ovo stvarno obradio svjetski. Svaka čast na trudu! Ovo što si ti napravio je pokaz tvoje sposobnosti i intelekta. Morat ću još jednom pročitati da mi sjedne...

Mogao bi napisati knjigu na temu meandriranja ljudske normalnosti kroz povijest. Ako uzmemo u obzir da je biblija odraz društvenih prilika tog nekog prošlog vremena... :D Ajde budi pozdravljan :)

Anonimno kaže...

Ajoj, kolko texta... mogu se pohvaliti da sam sve pročitao. Neke stvari su mi čudne i možda bolje da ih ne komentiram...
U glavi mi je ostalo nekoliko stvari:
Ovaj gay svečenik, mislim da je on malo nepošten, jer se bavi biblijom i sve to komentira, a živi sa muškarcem. Nije stvar u tome što on živi sa muškarcem, nego u tome ako je svečenik, bio homoseksualac ili ne, ne smije živjeti, spavati ili kaj ja znam šta s ljubavnim partnerima, jer su svi svečenici obavezani na celibat. Baš mi i nije neki svečenik...

U nekim stvarima si me nasmijao svojim razmišljanjima, kao ovo s odječom. Shvatio si to predoslovno, to je preneseno značenje. To samo želi slikovito reći da ne sparuješ, tj. da se nebi smijeli "pariti" pripadnici različitih vrsta, npr. čovjek sa psom i te perverzije. To nema nikakve veze sa odiječom, samo preko odijeće želi objasniti da se neke stvari ipak nebi smjele sparivati, ako kužiš kaj mislim...
I ovo sa šišanjem, brijem da to ima neko drugo značenje, a ne to doslovno, iako ne mogu to baš shvatiti. Ziher nije to što se čini.
Još ovo za kipićima. To, opet, ne znaći doslovno, nemoj raditi figurice životinja, nego znaći da se ne prave (izmišljaju) nikakvi idoli ili takoreći "bogovi", da se nebi smjela štovati božja stvorenja i tvorevine, nego sam stvoritelj.
Dobro, možda sam ja nešto krivo shvatio ali brijem da sam dobro shvatio. Inaće, vidim da si si dao truda pa imaš moje pohvale. Nemoj misliti da sam ja neki mrzitelj pedera (kako mrzim taj izraz, to je uvreda. Ako baš moa biti izraz, onda su homići), ja sam i sam (e, nisam peder) homoseksualac. Totalno te podržavam i bla bla bla...
PS: Ja sam onaj anonimac koji ti je napisao onaj komentar za post
"Ključne Riječi", onaj "ja sam gay"...
Odsada ću ti češće komentirati pa ću ostaviti neki nadimak. Kaj ja znam... komentator. Znaći:
BY: komentator

Jonasy kaže...

Hvala na pohvalama i drago mi je da ste pročitali. No ne bih si ja za ove tekstove uzimao previše kredita. Dva teksta su u potpunosti tuđa, ja sam ih samo preveo, što sam i naglasio i stavio link na originalne tekstove.
Ovaj zadnji tekst je također neka vrsta kompilacije onoga što sam našao na kojekakvim stranicama i mojih osobnih razmišljanja. Tako da poziv na pisanje knjige ipak malo pretjerano zvuči, ali Bullet, hvala u svakom slučaju.

Komentator, drago mi je opet te vidjeti. I tvoj komentar pokazuje da se Biblija može tumačiti na puno različitih načina i da se ona često ne može čitati i shvaćati doslovno. To bi zapravo i bila neka poanta ovih tekstova, što sam i napisao tamo gore u "Crkva i homoseksualnost".
Što se tiče svećenika, on nije katolički svećenik. Katolički svećenici se ne smiju ženiti niti imati ljubavnog partnera(icu). Većina ostalih krščanskih vjera dozvoljava ženidbu. Dakle tu ne vidim nikakvi problem.
Da li sam ja nešto shvatio doslovno ili ne, o tome bi se dalo diskutirati.
Treba znati da je većina ovih citata iz Starog zavjeta, dakle iz vremena prije Krista, vremena ortodosknih Židova. Židovi su upravo ti koji su pisali Stari zavjet. Vjerovatno i sam znaš da striktni Židovi i danas imaju stroga pravila o šišanju, bradi i sl. Dakle ni malo ne sumnjam da se onaj citat o načinu šišanja treba tako doslovno i shvatiti.
Isto tako i danas imaju stroga pravila što smiju, a što ne smiju jesti, pa i način odijevanja.
Slično je i sa likovima. Recimo u muslimanskoj vjeri i dan danas je zabranjeno prikazivanje bilo kakvih likova. Tako u niti jednoj džamiji nećeš vidjeti niti jedan lik, bilo na slici, bilo u obliku kipa. Tko zna što je tu istina. Jedno je što piše, a drugo je kako si je to pisanje protumačila katolička vjera i promjenila Božju zapovjed.

Dakle, veliko je pitanje što se tu treba ili ne treba doslovno shvatiti.

Anonimno kaže...

Bome ti je dobra replika. Mislio sam da si stvarno krivo shvatio, ali kad ti sad ovako kažeš ipak ima smisla. S druge strane to što su radili ortodoksni židovi i što rade muslimani nema veze s katoličkom vijerom, koja je ipak tema u cijeloj ovoj priči. Ipak, imaš pravo. Sve je to slojevito i dalo bi se o tome raspravljati danima, a opet se nebi ništa shvatilo. Bolje se ne upuštati u ta razmišljanja. Od toga na kraju izludiš. Ja sam naprimjer već počeo sam sa sobom razgovarati od tih silnih razmišljanja o takvim temama, zašto svi mrze nas homoseksualce, kako bi bilo da nije tako, je li za to kriva crkva i slično.
BY: komentator

Jonasy kaže...

S druge strane to što su radili ortodoksni židovi i što rade muslimani nema veze s katoličkom vijerom, koja je ipak tema u cijeloj ovoj priči.

Itekako ima veze. To se tri međusobno duboko povezane i isprepletene religije. Najstarija je židovska vjera (Stari Zavjet su u potpunosti napisali židovi i to je zapravo neka vrsta povijesti židovskog naroda), krščanstvo je nastalo na osnovu židovske vjere (i sam Isus je bio Židov), a Islam, kao najmlađa vjera od sve tri, također je nastao na neki način na osnovama židovstva i krščanstva + na nekim staroarapskim vjerama. Islam čak priznaje Isusa kao božjeg poslanika, ali nikako da je on i sam Bog. Ili npr. jedina žena koja je imenom spomenuta u Kuranu je Marija - majka Isusova. Da ne spominjem Mojsija, Abrahama, Nou koji su također priznati od strane Islama, iako su oni židovi iz Starog zavjeta.
Dakle moglo bi se reći da je židovstvo prva monoteistička religija (samo je jedan Bog) iz koje svoje korjene vuku i ostale dvije monoteističke religije: krščanstvo i židovstvo.
Eto, ipak nije da krščanstvo nema nikakve veze s islamom, a pogotovo s židovstvom.

Anonimno kaže...

zanimljiva razmisljanja... ja svoja, koja imaju dosta dodirnih tocaka s gore napisanim donosim u gospodinenisamdostojan1.blog.hr/

Jonasy kaže...

Malo sam samo škicnuo na tvoj blog i čini mi se jako zanimljivim.
I na to malo što sam pročitao osjetio sam potrebu za ostaviti koji komentar. Budem kasnije, sada zaista nemam vremena. I budem te detaljnije pročitao. Za sada sam samo stavio link.

Anonimno kaže...

Iako mi je jasna motivacija iza ovog posta (a i ostalih postova na istu temu) ipak se radi o potpunim promašajima i to iz nekoliko razloga. Prvi je zabluda o tzv. "judeo-kršćanskoj" kulturi. Radi se o posvema različitim, pa i dijametralno suprotnim, kulturama. Iz ove početne greške onda se, vrlo očekivano, "sklizne" u slijedeću, a to je da se židovski zakoni tumače na osnovu kršćanskih prijevoda i kršćanskih premisa, a što je naravno krivo.

Naravno, uopće ne sporim licemjerno držanje RKC-a koja se "starozavjetnih" zakona odrekla, no po potrebi poseže za istima. Naravno to čini potpuno neznalački, parcijalno i misinterpretirajući pojedine "starozavjetne" propise. Pođemo li samo od činjenice da se po istom tom "Starom zavjetu" (izraz je uvredljiv za pripadnike židovskog naroda stoga navodni znaci!) propisi Levitskog zakonika na nežidove uopće ne odnose (nežidovi su se dužni držati tzv. "sedam zapovijedi za Noine sinove"), onda je jasno koliko je to licemjerje.

Nadalje, kad se već za istim propisima poseže, onda bi bilo uputno da se iste i protumači korektno, onako kako je i napisano te u skladu s ostalim propisima istog zakonika, a ne po onoj narodnoj - što se babi (RKC) htilo, to joj se i snilo.
Iako se ovom postu namjeravam vratiti i detaljnije se pozabaviti iznesenim misinterpretacijama i netočnostima, tek ilustracije radi osvrnut ću se na krivo baratanje pojmovima "čisto" i "nečisto". Radi se u krivim prijevodima termina tuma i tahor koji veze s čistoćom nemaju. Onda se dođe do toga da se djevojčice proglašava "nečistijima" od dječaka, a što veze nema ni sa "starozavjetnim" tekstom, a ni sa zdravom pameću. No, kako rekoh, isto ću pokušati detaljnije objasniti nekom drugom prilikom za sada bi samo izražio žaljenje da se religija ili religije koriste u nečijim osobnim "ratovima" i to tako traljavo i neznalački.

Anonimno kaže...

Potpuno je besmisleno na ovaj način analizirati Bibliju.Zašto?
S jedne strane,ako ne veruješ u Boga,čemu onda poriv da se analizira Biblija.Jer ako Bog ne postoji,sve što piše u Bibliji je besmisleno i čista je budalaština uopšte gubiti vreme na mlaćenje prazne slame.
S druge strane,ako Bog postoji,usuđuješ se ti tako mali i beznačajan da ulaziš u razloge i suštinu Božje reči.Usuđuješ se da tražiš mane i protivrečnosti savršenog bića koje te je stvorilo.Kao kad bi vodokotlić analizirao zašto ga je čovek postavio da spira fekalije a ne da pere rublje.Pa zato što radiš ono što ti je svrha,radiš ono što ti je neko pametniji od tebe odredio,a ne ono što ti misliš da bi trebalo da radiš.Ako nećeš da obavljaš ono za šta si stvoren bićeš uništen.I to je cela mudrost,sviđalo se to tebi ili ne.
Dakle,ili veruješ ili ne veruješ,sve ostalo je prazno naklapanje.